ایجاد مقاومت نسبت به خوردگی و سایش قطعات در صنایع مختلف همواره مورد توجه بوده و پوشش هایی که میزان فرسایش قطعه را کاهش دهند همواره از ضرورت بالا برخوردار بوده است.
ابداع انواع پوشش های آلیاژی، کامپوزیتی و پوشش های مبتنی بر ذرات سخت و مقاوم هر روزه در حال گسترش است.
روش های زیادی برای اصلاح سطحی قطعات و افزایش مقاومت نسبت به خوردگی و سایش، وجود دارد که می توان به پوششهای تبدیلی، حرارتی، فلزی و رسوبی اشاره کرد.

پوشش دهی تبدیلی: همانند فسفاته کردن و کروماته کردن قطعات

پوشش دهی فلزی: شامل انواع فرآیندهای آبکاری الکتریکی و غیر الکتریکی

پوشش دهی حرارتی: نمونه تا محدوده فازی خاصی با شعله و یا سیم پیچ های مسی گرم شده و سپس برای تشکیل سطح سخت سرد می گردد

روش های رسوبی: شامل روش رسوب دهی فیزیکی بخار(پوشش های PVD) و روش رسوب دهی شیمیایی بخار است که شامل انواع متنوعی بوده و هر روزه در حال گسترش می باشد.

پوشش های نوین صنعتی

 فرآیندهای متال اسپری و ترمال اسپری دسته ای از  پوششهای رسوبی می باشد که برخی روشهای انجام آن به شرح زیر است:

1- اسپری شعله ای : FLAME SPRAY

2- روش اسپری با تفنگ انفجاری  DETONATION GUN (DG)

3 – روش پوشش دهی با قوس الکتریکی

4 – روش اسپری سوخت و اکسیژن با سرعت زیاد  (HVOF)

5 – روش اسپری پلاسمایی

6 – اسپری حرارتی تحت خلا و گاز خنثی