امروزه حفظ محیط زیست و جلوگیری از ورود مواد آلاینده به آن و همچنین نگرانی های موجود درخصوص کاهش منابع آب زیرزمینی و اهمیت حفظ منابع آبی باعث شده است که  تصفیه فاضلابهای صنعتی و بازگرداندن آب حاصل به چرخه مصرف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار گردد و صنعت آبکاری و پوشش دهی قطعات نیز از این موضوع مستثنی نبوده و نیازمند توجه بیشتر در این خصوص می باشد.

 بنابراین مشاوره با کارشناسان متخصص و آگاه در این حوزه به منظور بررسی، طراحی و راه اندازی سیستم های تصفیه فاضلاب و پسابهای صنعتی مطلوب و کارآمد، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 کمیت و کیفیت فاضلاب یا پساب صنعتی در کارخانجات و صنایع مختلف بسته به نوع و ماهیت تولید آنها متفاوت بوده و به همین نسبت روش تصفیه آنها نیز گوناگون است. در تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی از روشهای حذف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی استفاده می گردد.
مهمترین مساله در تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی شناخت ماهیت آن و کیفیت عناصر و عواملی همچون، نوع و میزان ترکیبات سمی، عوامل سخت تجزیه پذیر، COD , BOD , TSS  و رنگ می باشد. با آگاهی از هر یک از این عوامل می توان روشهای مناسب تصفیه را برای فاضلاب و پساب صنعتی طراحی نمود.

بطور کلی پساب های صنعتی را میتوان در چهار گروه طبقه بندی نمود:

1- فاضلاب هایی که تاثیر عمده آنها بر محیط زیست فیزیکی است و معمولا روش دفع آلودگی این فاضلاب ها هم فیزیکی خواهد بود .

2- فاضلاب هایی که بواسطه مواد آلی اثرات مخرب بر محیط زیست دارند و عموما تصفیه بیولوژیکی راه حل این مساله می باشد.

3- فاضلاب هایی که آلودگی شیمیایی و سمی دارند که برای دفع مشکل آنها تصفیه شیمیایی مورد نیاز است .

4- و در نهایت فاضلاب هایی که اثرات مخرب آنها بر محیط زیست به علت وجود مواد شیمیایی، مواد سمی و مواد آلی است که در تصفیه آنها از روش های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی استفاده خواهد شد .

کارشناسان شرکت فراتک پویش سبز با توجه به سالها ارتباط مستمر با صنایع آبکاری و پوشش دهی ، آگاهی از کیفیت پسابهای موجود در این بخش از صنعت و همچنین دسترسی به متخصصین و کارشناسان اروپایی، راهکارهای مناسب و کارآمد جهت دستیابی به بهترین نتیجه درتصفیه پساب های صنعتی در اختیار می گذارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.